Управителен съвет

Председател : Д-р Васил Василев
Зам. Председател: Д-р Пламен Димитров
Секретар-касиер: Д-р Владислав Младенов
Членове:
Д-р Емил Атанасов
Д-р Валя Велева

Контролен съвет

Д-р Еленко Попов
Д-р Горан Деримачковски
Д-р Димитър Орманов