С цел получаване обратна връзка за ползата от проведената наскоро Първа Среща на Младите Уролози на тема ДПХ, Българската Асоциация на Младите Уролози моли членовете си да попълнят следният анонимен въпросник за това дали в работата си следвате Препоръките на Европейската Асоциация по Урология.
По този начин ще ни помогнете да оценим качеството на представената на Срещата научна програма и да направим нужните за в бъдеще корекции, за да Ви бъдем още по-полезни.
Не се колебайте да попълните въпросника. Ще Ви отнеме не повече от 2-3 мин.