Българската Асоциация на Младите Уролози е създадена с онсновна цел да подпомага професионалното развитие на специализиращите и младите специалисти по Урология с оглед повишаване на качеството на урологичната дейност в България. БАМУ работи в тясно сътрудничество и колаборация с Българското Урологично Дружество, както и с други сходни европейски институции.