Българската Асоциация на Младите Уролози организира конкурс за най-добра оригинална или обзорна статия на урологична тема по избор, публикувана в следващия – втори брой на BAYU Media, който се издава със съдействието на GlaxoSmithKline.

Наградата за автора и ще бъде пълно покриване на разноските за участие в Европейския Конгрес по Урология в Милано, 2013 година.

Изисквания за участие в конкурса:

-авторът на статията да е член на БАМУ

-собствен снимков и мултимедиен материал

-статията да не е била публикувана в друго издание (оригинална)

-срок за изпращане на статиите – 24.12.2012 г. на e-mail:  bayu.uroweb@gmail.com

-структура на статията:

- резюме ≤ 250 думи

- да съдържа разделите увод, материали и методи, резултати, дискусия

- цитираните автори да са подредени в стил Vancoover, т.е. появяват се в текста със суперскрипт и се подреждат по реда на появяване в текста

Критерии за оценяване:

-Практическа насоченост

-Научен принос

-Качество на снимков и филмов материал

Технически изисквания:

-текст във Word формат

-снимки с размери ≥ 800 х 600 р

-филмов материал във формат divx, mpeg, avi

Материалите по статиите трябва да бъдат изпратени до 24.12.2012 г. на адрес bayu.uroweb@gmail.com

За да осигурим равен шанс на всички участници, печелившата статия ще се определи чрез гласуване от всички членове на БАМУ, както и от уролози не членуващи в асоциацията. Гласуването ще се извърши чрез изпращане на e-mail, на следния адрес bayu.uroweb@gmail.com, който задължително трябва да съдържа:

-трите имена на гласуващия

-служебен адрес и телефон за контакти

-всеки гласуващ задължително трябва да определи 4 статии и да ги подреди по предпочитания от първо до четвърто място, като съответно статиите се точкуват както следва:

-Първо място        – 25 точки

-Второ място          – 18 точки

-Трето място          – 15 точки

-Четвърто място  – 12 точки

(гласуването с e-mail, който не съдържа всички от по-горните елементи няма да бъде отчетен в гласуването)

Победител ще бъде статията оценена с най-много точки.

Гласуването ще започне с публикуването на Втори Брой на „BAYU Media“, на 01.01.2013 г. ще приключи на 01.02.2013 г., като за гласуване ще бъдат предложени статиите от втори брой, отговарящи на по-горе изброените изисквания. През периода на гласуване, статиите ще бъдат анонимни и публикувани без да е посочен авторският им колектив, който ще бъде публикуван едва след края на гласуването.

Приветстваме всички млади уролози да участва в конкурса. Очакваме статиите Ви и Ви уверяваме, че всеки има реален шанс да спечели.

За допълнителна информация или пояснения не се колебайте да се съвржете с нас на:

e-mail: bayu.uroweb@gmail.com

 тел.: 0899837717  Д-р Василев