Проф. П. Панчев, Д-р Вл. Младенов, Д-р В. Василев, Д-р Ал. Кръстанов; Д-р А. Еленков

Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“ 
Българска Асоциация на Младите Уролози 
със съдействието на Urology.bg

Представяме Ви интересен клиничен случай на пациент на 20 години, при когото на повод на сериозен инцидент на макроскопска, безболкова хематурия е направен КАТ на корем и малък таз. Открива се голяма туморна формация, ангажираща почти целия десен бъбрек с размери 10 х 8 см.

При постъпването в клиниката пациента е в добро общо състояние, нормални показатели: Hb 146; Er 4,8; Creatinine 110; без особен оперативен риск и забележки от проведените консултации с интернист и анестезиолог. Взе се решение за извършване на трансперитонеална десностранна нефректомия.

Тук можете да видите кадри от операцията, която продължи около 2 часа и 20 мин. и кръвозагуба около 300 мл.:

Следоперативно пациента престоя един ден в интезвно отделение. Не се наложи кръвопреливане и беше проведена стандартна антибактериална и заместителна терапия.
Дренажите се свалиха на третия ден, а пациента бе изписан от клиниката на 7-ми следоперативен ден. Показатели при изписването: Hb 121; Er 4,1; Creatinine 124;

Хистологичен резултат: Онкоцитом

Българска Асоциация на Младите Уролози